WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UKŁADANIA:

Podłoże powinno mieć spadek ok. 2%. Warstwę  nośną prosimy wykonać z materiału mrozoodpornego . Zalecamy otwarte fugi jak również układanie płyt przy użyciu krzyżyków 3 mm. Obrzeża tarasów naziemnych  należy wykończyć kształkami ceramicznymi lub dostępnymi w handlu odwadniającymi profilami aluminiowymi,  w pozostalych przypadkach dostepnymi w handlu profilami.

TARASY OGRODOWE, WEJŚCIA, DROGI:

UŁOŻENIE NA GRYSIE
z zagęszczonym podłożem

 • warstwa grysu (granulacja 2-5 mm), grubość ok. 50 -- 60 mm
 • spadek ok. 2%
 • warstwa nośna z materiału mrozoodpornego (granulacja 0-32 mm), np. żwir, tłuczeń.
  Grubość= 20-30 cm, zagęszczona.

 

 

TARASY OGRODOWE I NA DACHACH,
BALKONY, RENOWACJE
:

UŁOŻENIE NA BETONIE
z podkładkami krzyżykowymi

 • warstwa betonu z 2% spadkiem.
 • przy nierównościach: wyrównanie wysokości przy użyciu podkładek pod podkładkami z krzyżykiem.
 • płyty tarasowe układane luzem na podkładkach z krzyżykiem.

 

 

BALKONY, TARASY NA DACHACH:
UŁOŻENIE NA STROPIE BETONOWYM
przy użyciu woreczków z zaprawą

 • napełnić nadający się do tego celu woreczek plastikowy i zamknąć.
 • napełniony woreczek ułożyć na podłożu.
 • ułożyć płyty tarasowe zanim zaprawa  zacznie wiązać.

 

 

| Elementy montażowe stan 11/2010 > pobieranie

Alois Korzilius Interbau
Fabrikation für moderne Baukeramik
GmbH & Co. KG

Hauptstraße 73 - 79
56235 Ransbach-Baumbach

Fon +49 (0)2623 - 896 0
Fax +49 (0)2623 - 896 66

info@interbau-blink.de

WARUNKI GWARANCJI
> zobacz