Fair made.

To myśl  przewodnia firmy Interbau-Blink Keramik.

W interesie naszych klientów produkujemy zgodnie z wewnętrzną normą zakładową, która przekracza obowiązujące w Niemczech rygorystyczne przepisy i europejskie normy.

 

OD SUROWCÓW, POPRZEZ PRODUKCJĘ  DO LOGISTYKI.

Odpowiedzialni za nasze środowisko i następne pokolenia kładziemy duży nacisk na trwałość naszych produktów i oszczędne wykorzystywanie surowców i energii.

Począwszy od zamkniętego obiegu surowców i zoptymalizowanego systemu recyklingu z własnym oczyszczaniem i ponownym wykorzystaniem ścieków produkcyjnych, przez wykorzystanie wydzielającej się energii cieplnej aż po oczyszczanie spalin, wykorzystujemy najnowocześniejsze metody aby produkcja była przyjazna dla środowiska. Przy produkcji naszych płytek korzystamy wyłącznie z prądu z odnawialnych źródeł energii.

WSZYSTKIE SUROWCE
POCHODZĄ Z
LOKALNYCH ZŁÓŻ,


np. z firmy Stephan Schmidt KG z Dornburga. Obciążająca środowisko „turystyka surowców" jest wykluczona. Złoża muszą być w 100% rewitalizowane pod surowym nadzorem właściwych instytucji. W miejscach wcześniejszych kopalni gliny powstają dziś ekosystemy.

Więcej na ten temat znajdziecie Państwo w Oswiadczeniu dot. Ochrony Środowiska naszego dostawcy, firmy Stephan Schmidt KG, która bierze udział w Systemie Ekozarządzania i Audytu (EMAS).

> Zamknij
  • Odpowiedzialność

    ekologiczna.

  • Kopalnia gliny
    WIMPSFELD.

Jesteśmy rodzinnym przedsiębiorstwem i produkujemy wyłącznie w Niemczech.

SUROWCE POCHADZĄ Z NASZEGO REGIONU, A MIEJSCA WYDOBYCIA W 100% PRZYWRACANE SĄ DO STANU NATURALNEGO.PRODUKUJEMY ZGODNIE Z NAJNOWSZYMI STANDARTAMI I NORMAMI.