Regionalnie zakorzeniona. Ziemia naszym domem.

FISTORIA FIRMY

PRZED PONAD STU LATY zostały założone przedsiębiorstwa znane pod nazwami Alois Korzilius Interbau -- Fabrikation für moderne Baukeramik GmbH & Co. KG oraz Bernhard Link GmbH & Co. KG.

Dzisiaj grupa Interbau-Blink należy do fundacji  Uta Korzilius-Kern Stiftung, która powstała 9 sierpnia 1989 roku.

 

 

FISTORIA FIRMY

O ile w początkowym okresie były to wszelkie wyroby ceramiczne, od  butelek i dzbanów przez żłoby do rur kamionkowych, to od połowy lat 60-tych skoncentrowano się na produkcji płytek ściennych i podłogowych. Wtamtym czasie niezależne przedsiębiorstwa stały się szybko znanymi firmami specjalizującymi się w produkcji płytek techniką ekstrudowania  jednakże o innym profilu produkcji dla różnych segmentów rynku. W roku 1999  firma Alois Korzilius Interbau -- Fabrikation für moderne Baukeramik GmbH & Co. KG przejęła od właścicieli - rodziny Link 100% udziałów w spółce Bernhard Link GmbH & Co. KG i dzięki temu sensownie rozszerzyła i skompletowała swój asortyment.

Region Kannenbäckerland, zagłębie ceramiki,  jedno z najbardziej znanych  w Niemczech i w Europie, ze swymi wysoko wykwalifikowanymi ludźmi, którzy wiedzą jak produkować wspaniałe rzeczy z wysokiej jakości gliny z Westerwaldu, z zasobami surowca bezpośrednio w pobliżu fabryk, optymalnymi połączeniami transportowymi i ścisłą współpracą z lokalnymi centrami badawczo -- rozwojowymi, oferuje do dziś idealne warunki do ciągłego wzrostu przedsiębiorstwa i stabilnego zatrudnienia.

1956 Płytki podwójnie ciągnione i płytki do pomieszczeń mokrych firmy Blink.

FUNDACJA UTA Korzilius-Kern

Przed ponad stu laty zostały założone przedsiębiorstwa znane pod nazwami Alois Korzilius Interbau - Fabrikation für moderne Baukeramik GmbH & Co. KG oraz Bernhard Link GmbH & Co. KG. Dzisiaj grupa Interbau-Blink należy do fundacji  Uta Korzilius-Kern Stiftung, która jako właściciel całego majątku zmarłej Uta Korzilius-Kern przejęła także udziały w spółce.

Fundacja została założona 9 sierpnia 1989 roku. Jest to posiadająca zdolność do czynności prawnych publiczna fundacja  prawa cywilnego, która służy dobru publicznemu i jest do tego trwale zobowiązana statutem.

Obecnie ze środków Fundacji wspierane jest regularnie Towarzystwo Wspierania Badań nad Rakiem w Gießen (Verein zur Förderung der Krebsvorschung in Gießen e.V.) pod przewodnictwem Pana prof. dr med. Hansa Pralle, Medizinische Klinik IV, Klinikstraße 36, D-35392 Gießen.

Diese Webseite verwendet Cookies.

Wir verwenden Cookies, um Inhalte zu personalisieren. Diese Cookies helfen uns dabei, Ihnen das bestmögliche Online-Erlebnis zu bieten und unsere Webseite ständig zu verbessern. Mit dem Klick auf den Button “Akzeptieren” erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Für weitere Informationen über die Nutzung von Cookies oder für die Änderung Ihrer Einstellungen klicken Sie bitte auf “Details”.

Sie geben Ihre Einwilligung, wenn Sie unsere Webseite weiterhin nutzen.

Nähere Informationen entnehmen Sie bitte unserer Polityka prywatności.

Wydawca