WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE
UKŁADANIA:

Podłoże powinno mieć spadek ok. 2%. Warstwę  nośną prosimy wykonać z materiału mrozoodpornego . Zalecamy otwarte fugi jak również układanie płyt przy użyciu krzyżyków 3 mm. Obrzeża tarasów naziemnych  należy wykończyć kształkami ceramicznymi lub dostępnymi w handlu odwadniającymi profilami aluminiowymi,  w pozostalych przypadkach dostepnymi w handlu profilami.

TARASY OGRODOWE, WEJŚCIA, DROGI:

UŁOŻENIE NA GRYSIE
z zagęszczonym podłożem

 • Warstwa grysu (granulacja 2-5 mm), grubość ok. 50 -- 60 mm

 • spadek ok. 2%

 • Warstwa nośna z materiału mrozoodpornego (granulacja 0-32 mm), np. żwir, tłuczeń.
  Grubość= 20-30 cm, zagęszczona.

TARASY OGRODOWE I NA DACHACH, BALKONY, RENOWACJE:

UŁOŻENIE NA BETONIE
z podkładkami krzyżykowymi
 

 • warstwa betonu z 2% spadkiem.

 • przy nierównościach: wyrównanie wysokości przy użyciu podkładek pod podkładkami z krzyżykiem.

 • płyty tarasowe układane luzem na podkładkach z krzyżykiem.

BALKONY, TARASY NA DACHACH:

UŁOŻENIE NA STROPIE BETONOWYM
przy użyciu woreczków z zaprawą
 

 

 • napełnić nadający się do tego celu woreczek plastikowy i zamknąć.

 • napełniony woreczek ułożyć na podłożu.

 • ułożyć płyty tarasowe zanim zaprawa  zacznie wiązać.

Diese Webseite verwendet Cookies.

Wir verwenden Cookies, um Inhalte zu personalisieren. Diese Cookies helfen uns dabei, Ihnen das bestmögliche Online-Erlebnis zu bieten und unsere Webseite ständig zu verbessern. Mit dem Klick auf den Button “Akzeptieren” erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Für weitere Informationen über die Nutzung von Cookies oder für die Änderung Ihrer Einstellungen klicken Sie bitte auf “Details”.

Sie geben Ihre Einwilligung, wenn Sie unsere Webseite weiterhin nutzen.

Nähere Informationen entnehmen Sie bitte unserer Polityka prywatności.

Wydawca