WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE
UKŁADANIA:

Podłoże powinno mieć spadek ok. 2%. Warstwę  nośną prosimy wykonać z materiału mrozoodpornego . Zalecamy otwarte fugi jak również układanie płyt przy użyciu krzyżyków 3 mm. Obrzeża tarasów naziemnych  należy wykończyć kształkami ceramicznymi lub dostępnymi w handlu odwadniającymi profilami aluminiowymi,  w pozostalych przypadkach dostepnymi w handlu profilami.

TARASY OGRODOWE, WEJŚCIA, DROGI:

UŁOŻENIE NA GRYSIE
z zagęszczonym podłożem

 • Warstwa grysu (granulacja 2-5 mm), grubość ok. 50 -- 60 mm

 • spadek ok. 2%

 • Warstwa nośna z materiału mrozoodpornego (granulacja 0-32 mm), np. żwir, tłuczeń.
  Grubość= 20-30 cm, zagęszczona.

TARASY OGRODOWE I NA DACHACH, BALKONY, RENOWACJE:

UŁOŻENIE NA BETONIE
z podkładkami krzyżykowymi

 • warstwa betonu z 2% spadkiem.

 • przy nierównościach: wyrównanie wysokości przy użyciu podkładek pod podkładkami z krzyżykiem.

 • płyty tarasowe układane luzem na podkładkach z krzyżykiem.

BALKONY, TARASY NA DACHACH:

UŁOŻENIE NA STROPIE BETONOWYM
przy użyciu woreczków z zaprawą

 

 • napełnić nadający się do tego celu woreczek plastikowy i zamknąć.

 • napełniony woreczek ułożyć na podłożu.

 • ułożyć płyty tarasowe zanim zaprawa  zacznie wiązać.

Elementy montażowe stan 11/2010 > pobieranie